Logo De Gazonrenovator

Gazonrenovatie

Zoals beschreven in de pagina’s gazonweetjes en gazononderhoud is een intensief onderhoud nodig om de gezondheid van bodem en gazon op peil te houden. Teveel mensen beperken zich tot enkel maaien, anderen denken dan wel weer aan een juiste bemesting en zelfs aan verticuteren. De meesten vergeten echter dat doorzaaien of verjongen van een gazon nodig is om de aftakeling van een gazon efficiënt tegen te gaan.

De Gazonrenovator renoveert uw gazon zoals het hoort. Hoe gaat zo’n renovatie in zijn werk:

Eerst komen we langs voor een voorafgaande expertise. Laat de staat van het verouderd gazon het toe om middels gazonrenovatie tot het gewenste resultaat te komen? Is de Ph-waarde en de bodemstructuur in orde of moet dit eerst op punt gesteld worden? Zijn er ziekten in het gazon die eerst behandeld moeten worden? Wat zijn de mogelijkheden? Er wordt een offerte opgesteld en verdere afspraken worden gemaakt.

Vervolgens gaan we over tot de behandeling van het gazon om mos en onkruid ecologisch verantwoord aan te pakken. Hierna volgt het verticuteren waarbij we de mos- en onkruidresten en de viltlaag op het gazon (afgestorven grasresten) machinaal verwijderen. Dit gebeurt met een professioneel verticuteermachine dat een maximaal resultaat garandeert.

Vervolgens gaan we doorzaaien met een professioneel doorzaaimachine. Deze manier van doorzaaien heeft heel wat voordelen tegenover het handmatig doorzaaien. Het graszaad wordt namelijk gelijkmatig in de bestaande gazon geïnjecteerd en terug toegedekt. Het kostbare zaad wordt dus in ideale groeiomstandigheden geplaatst en beschermd tegen vogels, wegspoelen door de regen, …. Het graszaad wordt veel gelijkmatiger gezaaid en heeft een veel grotere kans om te ontkiemen dan handmatig doorzaaien.

We gebruiken hiervoor graszaad met een speciale coating dat zeer snel kiemt en daardoor onkruid en andere grassoorten te snel af is om te kunnen kiemen. Naast de snellere kieming heeft dit graszaad ook een betere en diepere beworteling wat de concurrentiekracht en de voedselopname van het jonge gras verhoogt.

Indien gewenst zorgen wij ook voor een nabehandeling met de juiste meststoffen en een eventuele topdressing. Uiteraard staan wij u ook bij met allerhande onderhoudstips.

Op onderstaand filmpje kan u zien hoe onze machines werken en de gazonrenovatie verloopt:

Daarnaast kan u voor meer info ook terecht op de website www.gazonexpert.be. Op deze website wordt door Eliet (waarvan wij machines gebruiken) en Advanta (onze graszaadleverancier) uitgelegd hoe zij hun missie van groene gazons nastreven.