Logo De Gazonrenovator

Gazonweetjes

Iedereen wil een groen gazon en is jaloers als het gras groener is bij de buren. Naast de zorgen die een eigenaar of tuinaannemer er aan besteed, zijn er verschillende factoren die een grote invloed hebben op de gezondheid van het gazon.

De gesteldheid van de bodem onder je gazon is van kapitaal belang. Het gras haalt alles wat het nodig heeft uit deze bodem. Het is dus belangrijk dat er voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn, en dat deze opneembaar zijn voor het gras.

Een eerste belangrijke zaak is de zuurtegraad of Ph-waarde van het gazon. Hoe lager die Ph- waarde, hoe zuurder de bodem. De bodem verzuurt van nature, o.a. door zure regen. Belangrijk hierbij is dat een te zure bodem mosvorming in de hand werkt en ervoor zorgt dat de voedingsstoffen uit de bodem niet goed opgenomen kunnen worden. Kalk toevoegen aan het gazon zorgt voor een minder zure bodem.

Naast een betere opname van voedingsstoffen en het tegengaan van mosvorming, zorgt kalk ook voor een betere bodemstructuur. Ook teveel kalk is niet goed voor de groei van je gazon. Daarom is het belangrijk om je Ph-waarde goed te kennen vooraleer je ingrijpt.

Daarnaast is ook de bodemstructuur erg belangrijk. Er dient voldoende lucht in de bodem aanwezig te zijn. De bodem moet voldoende doorlaatbaar zijn, maar ook voldoende vochtvasthoudend. Voor de structuur is het belangrijk dat er naast de mineralen en voedingsstoffen ook genoeg organische stoffen in de bodem te vinden zijn en dat het bodemleven optimaal is. Dat bodemleven zorgt op zijn beurt voor een verluchting van de bodem en omzetting van het organisch materiaal naar opneembare voedingsstoffen. Bodembewerking en organisch materiaal toevoegen zorgen voor een verbetering van de bodemstructuur.

Een gazon bestaat nooit uit slechts 1 grassoort, maar uit een grasmengsel met een diversiteit aan grassoorten. Hiermee worden verschillende gazontypes aangelegd (siergazon, speelgazon, sportgazon, schaduwgazon, …) De verschillende soorten hebben ook verschillende eigenschappen waardoor een dichte grasmat gecreëerd wordt. Doorheen de jaren verdwijnt die diversiteit echter door concurrentie met andere soorten of onkruiden die aangewaaid komen en zich in het gazon nestelen. Hiervoor is het doorzaaien van een gazon een oplossing om die diversiteit op peil te houden.